046 622 2686 / 072 585 4007 info@awhitehouse.co.za